replica uhren replica uhren omega replica uhren watches replica watches replica. fake watches cartier replica watch. panerai fake replica cartier. cartier replica watch replica cartier watches. cartier replica watches watches replica. hublot replica watches watches replica. replica hublot fake tag heuer watches.

info

FOTBALLSFO LEGGES NED OG SLETTES FRA FACEBOOK SØNDAG 01.10. 23:59.

Etter over 4 år med røde tall, rettsaker mot Manglerud Star Fotball og SMK (Manglerudhallen), er økonomien til Fotballsfo fullstendig skakkjørt. Første året var et investeringsår for å bygge opp en stabil økonomi for å kunne gi et best mulig tilbud i fremtiden; Fotballsfo hadde en 20 års avtale med Manglerudhallen, frem til 2033.

Så kom søksmålet fra Manglerud Star Fotball høsten 2014 og det ble umulig å komme seg opp på pluss siden. Rettsaken ble avholdt året etter og Fotballsfo tapte den. Fotballsfo mente dommen var feil og anket; en ny runde i Lagmannsretten skulle vært avholdt neste uke.

Våren 2016 brukte så Manglerud Star Fotball ungdommer til å møte opp på årsmøtet til SMK for å kaste ut det sittende hallstyret, via benkeforslag. Fra og med nå var det Manglerud Star Fotball som kontrollerte hallstyret.

I Juli i år stengte så SMK Fotballsfo ute fra hallen, urettmessig, og ga samtidig tilbud om treningstid til Manglerud Star Fotball. Fotballsfo måtte gå rettens vei for å komme inn i hallen igjen og klarte det før skolestart. Ankesaken mot Manglerud Star Fotball var så nært forestående (28.-29.09) og SMK stengte Fotballsfo ute av hallen igjen.

Advokater og rettsaker koster mye penger. Fotballsfo kunne selvsagt vinne ankesaken mot Manglerud Star Fotball, men det eksisterer ingen garantier på det. Vi kan heller ikke fortsette med røde tall i all evighet. Fotballsfo har ikke tjent 1 krone siden oppstarten i mars 2013 og har kun hatt utgifter. Med en ny runde mot SMK for å komme inn i hallen igjen samt rettsaken mot Manglerud Star Fotball blir det mange variabler å forholde seg til, spesielt når man allerede er tungt på minus siden. Når det i tillegg er likegyldig for manglerudfolket hvem som leverer dette tilbudet så gjør dette også noe med motivasjonen.

Manglerud Star Fotball ønsket et forlik og var villig til å si opp alle økonomiske krav mot Fotballsfo fra rettsaken, i mot at Fotballsfo la ned all virksomhet på Manglerud. Manglerud Star Fotball nektet å gå med på et forlik om ikke Fotballsfo også la ned sin facebook side.

Så fra og med søndag 01.10 23:59 blir det som om Fotballsfo aldri har eksistert.

En full og total seier til gutta i Manglerud Star Fotball sitt styre, vi gratulerer.

Fotballsfo har opp igjennom årene hatt deltakere fra 8 forskjellige skoler og 9 forskjellige klubber. Et klubbnøytralt tilbud ser man neppe igjen i Manglerudhallen. I våre øyne er Østensjø bydel kanskje Norges beste sted til å utvikle fotballspillere på og drive et fotball-etter-skoletid prosjekt, pga hallen og skolene i nærheten.

Med dette sier Fotballsfo takk for seg.

Nedenfor gjengir vi vår historie fra start til slutt slik at de som ønsker det kan få litt mer klarhet i hva som har skjedd og hvorfor.

Mvh
Fotballsfo

------------

HISTORIKK
Fotballsfo tar kontakt med MS Fotball våren 2013 og kommer med en forespørsel til klubben vedr. et mulig samarbeidsprosjekt med et fotball-etter-skoletid prosjekt. Vi får ikke noe svar. Vi tar så kontakt med Manglerudhallen (SMK). Det er de som leier ut halltiden. Vi får beskjed fra hallen at et prosjekt på en slik størrelse må MS Fotball få muligheten til å gjøre selv, om de klarer å komme opp med en plan/svar til hallen om hvordan de tenker gjøre dette. MS Fotball responderer ikke og hallen tilbyr Fotballsfo prosjektet. Hallen var på det tidspunktet i dyp økonomisk gjeld pga at MS Fotball hadde kjørt klubben og hallen inn i en dyp økonomisk krise:

http://www.vg.no/…/tidligere-m-s-leder-doemt-ti…/a/23829462/

Det som skjedde så var at hallen såvidt ble reddet fra konkurssalg:

http://www.vg.no/…/manglerud-star-ildsjeler-laa…/a/23704272/

En gruppering fra "gamlegutta" som reddet hallen fra konkurs ble dermed satt til å jobbe i hallstyret, gratis, for å få nedbetalt gjelden. I og med at de fortsatt måtte forholde seg til kreditorer som ønsket pengene sine mente de da at en langtidsavtale med en aktør som bringte inn leieinntekter fra 14.00 til 16.00 på hverdager, en tid hallen ikke hadde leieinntekter på, var meget gunstig økonomisk og ville selvsagt være bra for forholdet til kreditorene.

Det var nok grunnen til at Fotballsfo fikk en leieavtale på 20 år.

MS Fotball på sin side, som sa de også hadde "planer" for et slikt prosjekt, følte da at hallen hadde gått bak ryggen på MS Fotball og hadde vært "illojale" mot klubben. Bla. sa et styremedlem fra MS Fotball i tingretten (i saken mot Fotballsfo) at de følte seg "dolket i ryggen" av hallen.

Fotballsfo startet opp skolestart 2013. MS Fotball kjørte også i gang sitt "Star Akademi" rundt samme tid. Fotballsfo fikk etter hvert flere og flere påmeldinger og Star Akademiet kjørte på med et gratistilbud.

Pga støyen som var på det tidspunktet mellom Fotballsfo, hallen og MS Fotball, ønsket hallen at det skulle bli ro mellom partene og hadde foreslått at Fotballsfo og MS Fotball skulle inngå en avtale, til beste for alle parter. Fotballsfo, som på sin side hadde pila pekende oppover, var ikke avhengig av noen avtale med en annen part, men ble med på en avtale for at det skulle bli "fred og ro". Alle var tilsynelatende fornøyd med dette: hallen, MS Fotball, barna og foresatte.

Avtalen gikk ut på at Fotballsfo bidro med et månedlig beløp til MS Fotball og MS Fotball var med på skaffe flere påmeldinger til Fotballsfo, bla. ved å legge ned sitt Star Akademi. Et akademi som aldri utfakturerte en eneste faktura. I tingretten sa også styremedlemmet til MS Fotball at "Star Akademiet ble lagt ned for å bane vei for Fotballsfo".

Etter en stund skulle det vise seg at det å drive en liten bedrift i Norge koster mer penger enn det man tror og Fotballsfo kunne ikke overleve samtidig som de skulle betale MS Fotball penger. Derfor hadde man et punkt i avtalen om en reforhandling innen en viss dato. Da denne datoen nærmet seg ga Fotballsfo beskjed, flere ganger, til MS Fotball at avtalen måtte reforhandles, ellers ville ikke Fotballsfo overleve. Her kom det ikke noe svar fra MS Fotball og dermed sa Fotballsfo opp avtalen og samarbeidet. MS Fotball mente på sin side at avtalen var uoppsigelig og at "en avtale er en avtale". Fotballsfo på sin side forsto ikke helt hvordan man kunne samarbeide om den ene parten måtte legge ned. Det hørtes ikke ut som et samarbeid.

MS Fotball leverte så søksmål til tingretten med krav om vederlag og erstatning. MS Fotball vant saken og Fotballsfo anket fordi man mente at dommen var feil.

Hallstyret hadde hele tiden støttet Fotballsfo fordi de mente at prosjektet gikk bra og hadde en fin utvikling. Så kom årsmøtet for hallen våren 2016 og da mobiliserte MS Fotball med flere ungdomslag og fikk stemt ut styret (gamlegutta som reddet hallen). På årsmøtet i hallen kan alle medlemmer i MS Fotball og Hockey stemme, så lenge man er over 15 år. Her ble tidligere styreleder i MS Fotball, som hadde blitt anmeldt av politiet pga. den økonomiske nedturen til MS Fotball, stemt inn som styreleder i hallen, via et benkeforslag, ved hjelp av 60-70 ungdommer.

Personen som dro opp benkeforslaget sitter i styret til MS Fotball i dag.

Lotteri- og stiftelsestilsynet (hallen er en stiftelse) godtok derimot ikke at den nylig valgte styreledere i hallen kunne sitte som styreleder og en annen løsning ble valgt. Pdd er hallstyret kontrollert av MS Fotball. Styrelederen i hallen sitter også i styret til MS Fotball.

Om denne historikken er objektiv eller ikke får man bare vurdere selv. Vi kan bare fortelle utifra vårt ståsted. Det er mye mer detaljer rundt det som har pågått i over 4 år nå, men håper dette gir en liten klarhet i situasjonen.

Manglerud Star Fotball har sannsynligvis en annen versjon og budskapet fra dem blir nok noe helt annet. "Nå må vi se fremover" er jo en kjent klassiker.
 

Påmelding
Gå hit for alle påmeldinger

 

Klikk her

Kontakt
Gå hit for all kontaktinfo

 

Klikk her